Teknik Bilgi

MOHS SERTLİK SKALASI
Sertlik
Sertlik adı üzerinde bir mineralin sertliğini ifade eder. Mineralin üzerine etkiyen basınçlara, kuvvetlere karşı gösterdiği dayanım, mukavemettir. Sertlik mineralin kimyasal yapısı, aralarında kurdukları bağlarla alakalıdır. Bağlar ne kadar fazla ve sıkı ise o mineral daha serttir. Sertlik genel olarak çizilme kuvvetine gösterilen tepki ile ölçülür.

Friedrich Mohs
Friedrich Mohs mineralleri birbirine sürttüğünde üzerlerinde kalan çiziklerden hangi mineralin sert olduğunu saptamıştır. Sert olan mineralin daha az sert olan mineralin çizdiğini görmüştür. Bunun sonucu olarak sertliği bilinen mineralleri kullanarak sertliği bilinmeyen mineraller hakkında yorum yapılabilineceğini öne sürmüştür. Buradan yola çıkarak Mohs Sertlik Skalası-Cetveli’ni oluşturmuştur.

 

 

Bu grafik sertliğin her derecede doğru bir orantıyla artmadığını göstermektedir.  Ek olarak tırnak, madeni para, cam, çelik gibi sertlik ölçmede kullanabileceğimiz materyallerin de sertlikleri de verilmiştir ve bu materyallere göre de yorumlanmıştır.

 

Powered by: Wordpress
Ted Williams Jersey